Lektury 2020

  1. „Zgiń, kochanie” Ariana Harwicz
  2. „Boznańska. Non finito” Angelika Kuźniak
  3. „Zadra” Robert Małecki
  4. „Kiczery” Adam Robiński
  5. „Brud” David Vann
  6. „Nie przywitam się z państwem na ulicy” Maria Reimann
  7. „Cieśniny” Wojciech Nowicki
  8. „Niegrzeczne” Jacek Hałub
  9. „Światy równoległe” Łukaszz Lamża
  10. „Zimowla” Dominika Słowik